BIOGRAFIE

Významný český dirigent Roman Válek začínal svoji kariéru jako sbormistr v Brně a Praze. Poté řídil většinu orchestrů v ČR. Je šéfdirigentem souboru Czech Ensemble Baroque, uměleckým ředitelem Znojemského hudebního festivalu a Letní školy barokní hudby.

Od počátku své umělecké dráhy se zaměřuje na vokálně-instrumentální hudbu starších slohových období. Se svými tělesy účinkoval na evropských i tuzemských festivalech, natočil desítky CD, rozhlasových či televizních záznamů.

V roce 2012 se začal věnovat prakticky výhradně svému souboru Czech Ensemble Baroque se zaměřením na interpretaci baroka a klasicismu v duchu stylové interpretace na dobové nástroje. V témže roce založil dnes již populární cyklus staré hudby Bacha na Mozarta, kde spolupracuje se sólisty jako Adam Plachetka, Kristyan Adam, Andreas Scholl, Barbara Maria Willi, Jean-François Lombard, Luise Haugk, Ludmila Peterková aj.

Díky koncepční dramaturgii a spolupráci se špičkovými umělci se pod vedením svého zakladatele stal Czech Ensemble Baroque v krátké době uznávaným a oceňovaným hudebním tělesem na tuzemské i zahraniční scéně.

Ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon se Roman Válek ujal restaurace a natáčení díla F.X. Richtera. Za tuto činnost byl výrazně ohodnocen zahraniční kritikou - BBC3, WDR3, Gramophone UK, Early Music Review, Toccata aj.

Uvádění zapomenutých děl českých skladatelů 18. století (Richter, Tůma, Mysliveček, Rittler, Brosmann, Biber) na straně jedné, a dosud v Čechách neuvedených děl autorů světových (Bach, Händel, Vivaldi, Lully, Monteverdi) je základním dramaturgickým cílem Romana Válka. Na staggioně Znojemského hudebního festivalu to byly například české premiéry oper King Arthur H. Purcella, Montezuma J. Myslivečka, Platée J. P. Rameaua, oratorií Daniel v jámě lvové G. P. Telemanna, Lullyho Exaudiat Te Dominum aj. Některé známé tituly uvedl vůbec poprvé v Čechách na staré nástroje - Mozartův Don Giovanni, Haydn Il mondo della luna, Stvoření aj.

Za svou uměleckou činnost obdržel Roman Válek řadu ocenění (Ceny Alfréda Radoka, Ferdinanda Vacha, Diapason d'Or, nominace na cenu Thalie, Classic Prague Awards aj.).

Hlavním životně-uměleckým krédem Romana Válka je objevná dramaturgie, spontaneita hudebního výrazu a respekt k hodnotám a estetice skladatelů starších slohů, jejichž kompoziční mistrovství a interpretační normy jsou tím nejlepším vodítkem pro soudobého interpreta k přesvědčivému a fundovanému vyznění hudebního díla.